catalogue

0934.934.999
catalogue
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XNK NGỌC ANH 
 
Chuyên Sản Xuất Lắp Đặt Cửa Cuốn Cửa Kéo Đài Loan - Úc - Đức
 Địa chỉ trụ sở : 489 Lê Trọng Tấn, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú, TP.HCM
 Điện Thoại : 08. 666 065 39
 0934 934339- 0972557557                                                          
BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÉO
  Bảng báo giá áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2019  
I CỬA KÉO U6 DEM loại 1CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, nhíp ép,Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
9.0kg/m2 12.5kg/m2
1 Trên 10M2 M2 370 430
2 Từ 9-9.9M2 M2 380 440
3 Từ 8-8.9M2 M2 390 450
4 Từ 7-7.9M2 M2 400 460
5 Từ 6-6.9M2 M2 410 470
6 Từ 5-5.9M2 M2 420 480
7 Từ 4-4.9M2 M2 430 490
8 Từ 3-3.9M2 M2 440 500
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 1.400.000 1.550.000
II CỬA KÉO U7DEMCÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, nhíp ép,Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
10.0kg/m2 13.5kg/m2
1 Trên 10M2 M2 400 460
2 Từ 9-9.9M2 M2 410 470
3 Từ 8-8.9M2 M2 420 480
4 Từ 7-7.9M2 M2 430 490
5 Từ 6-6.9M2 M2 440 500
6 Từ 5-5.9M2 M2 450 510
7 Từ 4-4.9M2 M2 460 520
8 Từ 3-3.9M2 M2 470 530
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 1.500.000 1.650.000
III CỬA KÉO U8DEMCÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, nhíp ép,Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm.
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
11.0kg/m2 14.5kg/m2
1 Trên 10M2 M2 430 490
2 Từ 9-9.9M2 M2 440 500
3 Từ 8-8.9M2 M2 450 510
4 Từ 7-7.9M2 M2 460 520
5 Từ 6-6.9M2 M2 470 530
6 Từ 5-5.9M2 M2 480 540
7 Từ 4-4.9M2 M2 490 550
8 Từ 3-3.9M2 M2 500 560
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 1.600.000 1.750.000
IV CỬA KÉO U6 DEM loại 1(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
10.0kg/m2 13.5kg/m2
1 Trên 10M2 M2 405 465
2 Từ 9-9.9M2 M2 415 475
3 Từ 8-8.9M2 M2 425 485
4 Từ 7-7.9M2 M2 435 495
5 Từ 6-6.9M2 M2 445 505
6 Từ 5-5.9M2 M2 455 515
7 Từ 4-4.9M2 M2 465 525
8 Từ 3-3.9M2 M2 475 535
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 1.600.000 1.750.000
V CỬA KÉO U7DEM(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm.
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
11.0kg/m2 14.5kg/m2
1 Trên 10M2 M2 435 495
2 Từ 9-9.9M2 M2 445 505
3 Từ 8-8.9M2 M2 455 515
4 Từ 7-7.9M2 M2 465 525
5 Từ 6-6.9M2 M2 475 535
6 Từ 5-5.9M2 M2 485 545
7 Từ 4-4.9M2 M2 495 555
8 Từ 3-3.9M2 M2 505 565
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 1.700.000 1.850.000
VI CỬA KÉO U8DEM(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm.
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
12.0kg/m2 15.5kg/m2
1 Trên 10M2 M2 465 525
2 Từ 9-9.9M2 M2 475 535
3 Từ 8-8.9M2 M2 485 545
4 Từ 7-7.9M2 M2 495 555
5 Từ 6-6.9M2 M2 505 565
6 Từ 5-5.9M2 M2 515 575
7 Từ 4-4.9M2 M2 525 585
8 Từ 3-3.9M2 M2 535 595
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 1.800.000 1.950.000
VII CỬA KÉO U1 ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN: U mạ màu, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm.
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
14.0kg/m2 17.5kg/m2
1 Trên 10M2 M2 505 565
2 Từ 9-9.9M2 M2 515 575
3 Từ 8-8.9M2 M2 525 585
4 Từ 7-7.9M2 M2 535 595
5 Từ 6-6.9M2 M2 545 605
6 Từ 5-5.9M2 M2 555 615
7 Từ 4-4.9M2 M2 565 625
8 Từ 3-3.9M2 M2 575 635
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 1.950.000 2.100.000
VIII CỬA KÉO U1.2ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐỨC: U đức, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm.
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
16.0kg/m2 19.5kg/m2
1     Trên 10M2 M2 555 615
2 Từ 9-9.9M2 M2 565 625
3 Từ 8-8.9M2 M2 575 635
4 Từ 7-7.9M2 M2 585 645
5 Từ 6-6.9M2 M2 595 655
6 Từ 5-5.9M2 M2 605 665
7 Từ 4-4.9M2 M2 615 675
8 Từ 3-3.9M2 M2 625 685
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 2.050.000 2.200.000
IX CỬA KÉO U1.4ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐỨC: U đức, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm.
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
18.0kg/m2 21.5kg/m2
1     Trên 10M2 M2 605 665
2 Từ 9-9.9M2 M2 615 675
3 Từ 8-8.9M2 M2 625 685
4 Từ 7-7.9M2 M2 635 695
5 Từ 6-6.9M2 M2 645 705
6 Từ 5-5.9M2 M2 655 715
7 Từ 4-4.9M2 M2 665 725
8 Từ 3-3.9M2 M2 675 735
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 2.150.000 2.300.000
X CỬA KÉO U1.6ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐỨC: U đức, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm.
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
22.0kg/m2 25.5kg/m2
1     Trên 10M2 M2 655 715
2 Từ 9-9.9M2 M2 665 725
3 Từ 8-8.9M2 M2 675 735
4 Từ 7-7.9M2 M2 685 745
5 Từ 6-6.9M2 M2 695 755
6 Từ 5-5.9M2 M2 705 765
7 Từ 4-4.9M2 M2 715 775
8 Từ 3-3.9M2 M2 725 785
9 Từ 1-2.9M2 Bộ 2.250.000 2.400.000
XI CỬA KÉO U1.8ly(cao cấp) CÔNG NGHỆ ĐỨC: U đức, nhíp la 2.0ly, Máng sâu 5 phân dày 1.2mm, Lá CN Mới in hoa văn nổi, Cỡ nhíp 28cm tán đinh đôi(bằng máy) ,Ray dẫn cửa Japa phay máy không khớp nối, Tay hộp dày 1ly bách khóa xuyên hộp, Mắt thần, Nhựa Trong Dẻo loại 1, Khóa thông minh CN Nhật chống trộm.
STT KÍCH THƯỚC ĐVT ĐƠN GIÁ/ TRỌNG LƯỢNG(±8%)
KHÔNG LÁ CÓ LÁ
22.0kg/m2 25.5kg/m2
2     Trên 10M2 M2 705 765
3 Từ 9-9.9M2 M2 715 775
4 Từ 8-8.9M2 M2 725 785
5 Từ 7-7.9M2 M2 735 795
6 Từ 6-6.9M2 M2 745 805
7 Từ 5-5.9M2 M2 755 815
8 Từ 4-4.9M2 M2 765 825
9 Từ 3-3.9M2 M2 775 835
10 Từ 1-2.9M2 Bộ 2.350.000 2.500.000
         
  Quy cách: Phía trên cùng U đến lá luôn hở 10cm (lá kín)  
  Nguyên liệu: U + lá + nhíp sơn từ nước ngoài, Bạc đạn Đài Loan, Khóa Đài Loan
  Ghi Chú:      
  Giá trên đuợc áp dụng cho lá 3Dem,  Nếu làm lá dày 4.5Dem cộng thêm 40.000đ/m2
  Nếu làm lá lớn cộng thêm 20.000đ/m2
  Nếu làm máng treo thì cộng thêm 20.000đ/m2    
  Nếu sơn lá màu kem nhăn(ghi sần CN đức) cộng thêm 110.000đ/m2  
  Nếu sơn U(6D,7D,8D,1Ly) + lá  màu kem nhăn(ghi sần CN đức) cộng thêm 140.000đ/m2
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, bao gồm vận chuyển đến chành xe tại TP.HCM
         
  Rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý khách!  

Sản phẩm cùng loại