Cửa cuốn lo xo cao cấp nồi làm bằng gang đúc (hàng chợ làm băng tôn )

Cửa cuốn lo xo cao cấp nồi làm bằng gang đúc (hàng chợ làm băng tôn )
Cửa cuốn lo xo cao cấp nồi làm bằng gang đúc (hàng chợ làm băng tôn )
Giá bán 290,000 VND
Mã sản phẩm: 05